07 – 55 30308 corporate@utm.my

SYARAT & PERATURAN PENCALONAN ANUGERAH PENJENAMAAN 2018 

  1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua PTJ yang berdaftar dengan Universiti Teknologi Malaysia.
  2. Penilaian adalah bagi program yang dianjurkan sepanjang 2018 sahaja. Hadiah yang ditawarkan kepada pemenang adalah RM 3,000.00 dan Sijil.
  3. Penilaian adalah bagi program yang dianjurkan sepanjang 2018 sahaja. Fokus utama yang diberi penekanan adalah bagi usaha penjenamaan yang mengetengahkan nama UTM secara bersama.
  4. Permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar melalui serahan tangan kepada alamat yang tertera seperti di bawah. Bahan-bahan bukti perlu disertakan sekali dalam format pdf. Borang Pencalonan mestilah disahkan oleh Ketua Jabatan/Dekan atau setaraf.
  5. Borang Pencalonan perlu dihantar bersama bukti lengkap 8 salinan Hardcopy dan 1 salinan Softcopy dalam format presentation PowerPoint. Staf digalakkan menggunakan bahasa inggeris. Borang Pencalonan yang telah disahkan hendaklah dikemukakan kepada Urusetia selewat-lewatnya pada 28 Mac 2019, Khamis sebelum jam 12.00 tengahari melalui serahan tangan.

 Kepada :   Urusetia Jawatankuasa Anugerah Penjenamaan

                                               Aras 3, Pejabat Pengarah Hal Ehwal Korporat
                                               Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
                                              (U/P: Prof. Madya Dr. Zaleha Binti Abdullah)
                                               Phone : 07-5530370
                                               Email : zac@utm.my

  1. Penerima Anugerah Penjenamaan 2017 TIDAK BOLEH dicalonkan lagi untuk tahun berikutnya.
  2. Borang yang TIDAK LENGKAP atau LEWAT DITERIMA TIDAK AKAN DIPROSES.
  3. Keputusan Jawatankuasa Penilai Anugerah penjenamaan adalah MUKTAMAD.
  4. Sebagai urusetia, STAF PEJABAT HEK adalah terkecuali dari penyertaan.

 

Kaedah Pemarkahan

Sila berikan penerangan beserta bukti kepada setiap kriteria penilaian berikut:
(8 kuantiti dan 4 kualiti).

Bil. Kriteria (Kuanititi) Markah
1. Web Communications

The use of website to attract visitors

10%
2. Marketing and Branding

Effort to engage visitors

10%
3. Publications

Production of online and offline publications

20%
4. Digital Application, Emerging Media, Photo & Video

The use of digital medium for promotion

15%
5. Social Media

The use of social media for promotion

10%
6. External Relations

The use of other methods to reach external & potential clients e.g., exhibition, MoU, MoA

10%
7. News and Communications

Articles published in official platforms eg. public newspaper, UTM newshub

20%
8. Trademarks and Licensing

Effort and initiative related to trademark and licensing

05%
Jumlah 100%

 

Bil. Kriteria (Kualiti)  Markah
1. Strategy

A strategic plan of action designed to achieve a short-term and long-term or overall aim

30%
2. Execution

The success in carrying out of the plan, order, or course of action

20%
3. Creativity

The use of original ideas to create something; inventiveness

30%
4. Result

Successful in producing a desired or intended result

20%
Jumlah 100%

Pemarkahan bagi bahagian kuantiti dan kualiti akan digabungkan menjadi 100%.